Susgaarde Pumpelag

Susgaarde. Foto: Naturstyrelsen

Projektet ved Susgaarde skal reducere tilførslen af næringsstoffer til Natura-2000 området Nissum Fjord og dermed bidrage til, at forbedre miljøtilstanden i fjorden.

Projektet skal søge at genskabe noget af samspillet mellem Storåen og de tilstødende arealer, idet dele af storåens vand ledes ind over arealer, der i dag er kunstigt afvandet.

Det vurderes at kvælstoftilførslen til Nissum Fjord vil blive reduceret med ca. 10,5 tons kvælstof pr. år som følge af projektet.

Budgettet for projektet er på ca. 8 mio. kr.

Kontakt: Henning Fjord Aaser, tlf. 72 54 36 69

Kort over projektområdet