Svenstrup-Nibe banesti

Gennem dette projekt etableres der en handicapvenlig cykel- og gangsti ved Godthåb station der forbinder de eksisterende gang- og cykelstier i øst (Østeråstien/Oldstien) med gang- og cykelstien Nibe – Hvalpsund.

Stien er en del af det overordnede banestiprojektet som har til formål at skabe adgang til de alsidige kultur- og naturoplevelser, der findes langs den nedlagte banestrækning.

colourbox

Ansøger for projektet: Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg

Kontaktperson: J. Balslev Hansen

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest 31. december 2012.

Deltagere i partnerskabet:

- Park og Natur, Aalborg Kommune

- Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborg Kommune

- Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg

Projektets samlede udgifter: 1.475.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 375.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: >100