Svinkløv Klitplantage - motions- og legesti

Etablering af en kombineret motions- og legesti i den østlige del af Svinkløv Klitplantage

I den østligste del af Svinkløv Klitplantage planlægges en kombineret motions- og legesti anlagt i løbet af foråret 2009. Projektet går ud på langs de eksisterende spor og stier i området at placere et antal motionsredskaber i et forløb, hvor såvel turen imellem de enkelte redskaber som redskaberne i sig selv er et tilbud om motion i fri natur. De fleste motionsredskaber langs selve ruten vil forfindes i dubletter, så flere kan træne side om side.
Stedt er valgt, fordi det ligger lige op til Slettestrand og er derfor tilgængeligt til fods fra Slettestrand

Foto: Colourbox

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes jan. 2010

Projekt titel

Motions- og Legesti i Svinkløv Klitplantage

Ansøger for projektet

Hjortdal Ungdoms- og Idrætsforening/Hjortdal beboer- og Forældreforening

Kontaktperson

Søren A. L. Nielsen

Deltagere i partnerskabet

Hjortdal Ungdoms- og Idrætsforening/Hjortdal beboer- og Forældreforening/LAG-styregruppen Hjortdal-Slettestrand/Naturstyrelsen – Thy/Turistvirksomhederne i området

Projektets samlede udgifter

709.246

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

262.123

Frivillige arbejdstimer

225