Tåstrup - bekæmpelse af bjørneklo

Bjørneklo er et stadig mere nærværende problem i Høje-Taastrup Kommune, og det skønnes at der i 2007 var ca. 350.000 planter på private matrikler, som dette projekt omhandler.

Mange private lodsejere har forsøgt at bekæmpe bjørneklo, men ikke alle med succes. Derfor har Kommunen udarbejdet et forslag til bekæmpelse, og målet er at gøre Kommunen bjørneklo-fri.

Bjørneklo

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes juli 2009

Projekt titel

Bekæmpelse af bjørneklo

Ansøger for projektet

Miljø- og EnergiCentret

Kontaktperson

Knud Anker Iversen

Deltagere i partnerskabet

Miljø- og EnergiCentret
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Botanisk Forening
Høje-Taastrup Kommune
Store Vejleå Kogræsser Forening
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Friluftsrådet
Sengeløse Kommunalforening
Naturstyrelsen – Østsjælland
Dansk Landbrug

Projektets samlede udgifter

539.500 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

90.000 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

50.000

Frivillige arbejdstimer

3.130 timer