Tadre Mølle - rum til naturformidling

Rum til naturformidling ved Tadre Mølle

Den gamle svinestald på Tadre Mølle har gennem en årrække været base som en container Naturskole. Forholdene er meget primitive og næsten uanvendelige. Stalden har gennem mange år været Naturskole under den gamle DN lokalkomite i Hvalsø, som afholder 2 krible-Krable arrangementer hvor der bliver bygget små vandmøller og hundredvis af fuglekasser. Det er vort håb ved en renovering af naturskolen at mange flere skolelærere og børnehavepædagoger vil benytte områdets fine kultur og natur omkring Tadre Mølle.

Foto: Colourbox

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes nov. 2009

Projekt titel

Rum til naturformidling ved Tadre Mølle

Ansøger for projektet

Tadre Mølles venner

Kontaktperson

Karsten Druedahl

Deltagere i partnerskabet

Tadre Mølles venner, Egnshistorisk forening i Hvalsø, Danmarks naturfredningsforening i Lejre, DSI Tadre Mølle

Projektets samlede udgifter

47.430

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

47.430

Frivillige arbejdstimer

390