Tarup-Davinde - bålhytte og køjekreds

Formålet med projektet er at give mulighed for at unge med anden etnisk baggrund får mulighed for at komme ud i naturen og opleve et nordisk natursyn. Tarup-Davinde I/S' to naturvejledere vil tilrettelægge et program, som kan løbe over 2 dage.

Der etableres en bålhytte til madlavning, at søge læ i og lave naturformidling i, og en køjekreds, som kan bruges som læ og til overnatning i køjer.

Udover at bruge disse faciliteter til etniske unge er der selvfølgelig også mulighed for, at eksisterende og nye brugere af Tarup-Davinde området kan bruge faciliteterne.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Nedenfor ses et par billeder af de nye faciliteter.

Køjekreds. Foto: John Juul Henriksen

Bålhytte. Foto: John Juul Henriksen

 

Ansøger for projektet: Tarup-Davinde I/S

Kontaktperson: John Juul Henriksen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i februar 2012

Deltagere i partnerskabet:

  • Tarup-Davinde I/S
  • Verninge Skovservice
  • Korsløkke Ungdomsskole

Projektets samlede udgifter: 162.750 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 72.544 kr.

Frivillige arbejdstimer: 40