Task Force Green (TFG) - skaber og plejer naturen på Flyvestation Værløse

Projektet tilbyder kriminalitetstruede unge med svære vilkår en ny mulighed for inklusion i samfundet. De unge arbejder i teams med naturplejeopgaver ved Bringe Mose i den vestlige ende af Flyvestation Værløse og opnår derigennem sociale og praktiske kompetencer til at begå sig bl.a. på en arbejdsplads. Initiativet har til hensigt at være et alternativ til bandemiljøerne. Naturplejen vil bestå af at rydde pilekrat, vedligeholde hegn, lave et læskur, opsætte fuglekasser, samt bygge og opsætte en shelter med tilhørende bålplads.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Foto: Peter Nørby

Foto: Peter Nørby


Ansøger for projektet: Startbanen

Kontaktperson: Michael Hvalsøe-Simonsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i maj 2017

Deltager i partnerskabet:

  • Task Force Green (TFG) og Startbanen
  • Institutioner fra Region Hovestaden
  • Naturstyrelsen Østsjælland

Projektets samlede udgifter: 524.671 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 262.336 kr.

Frivillige arbejdstimer: 2.950