Task Force Green (TFG) - skaber og plejer naturen på Flyvestation Værløse

Projektet tilbyder kriminalitetstruede unge med svære vilkår en ny mulighed for inklusion i samfundet. De unge arbejder i teams med naturplejeopgaver ved Bringe Mose i den vestlige ende af Flyvestation Værløse og opnår derigennem sociale og praktiske kompetencer til at begå sig bl.a. på en arbejdsplads. Initiativet har til hensigt at være et alternativ til bandemiljøerne. Naturplejen vil bestå af at rydde pilekrat, vedligeholde hegn, lave et læskur, opsætte fuglekasser, samt bygge og opsætte en shelter med tilhørende bålplads.


Ansøger for projektet: Startbanen
Kontaktperson: Michael Hvalsøe-Simonsen
Tidsperiode: projektet kører fortsat med skiftende unge
Deltager i partnerskabet:

  • Task Force Green (TFG) og Startbanen
  • Institutioner fra Region Hovestaden
  • Naturstyrelsen Østsjælland

Projektets samlede udgifter: 800.000 kr.
Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.
Frivillige arbejdstimer: 7.000