The Independent Forest – Voelskoven

Formålet med projektet er at give områdets borgere, skolen og børnehaven en bynær skov, naturoplevelser og naturformidling via fotografisk billedkunst, samt at øge biodiversiteten og berige landskabet. Der etableres bål- og opholdssted, løvskov og frugttræer til fri afbenyttelse. Der etableres en udendørs fotoudstilling, som viser de internationale fotografiske billedkunstnere fra The Independent AIRs historie om en skovs tilblivelse og benyttelse. Historien om skovens træarter, dyr og den naturnær pleje fortælles sammen med fortællinger om, hvordan skoven bidrager til bæredygtighed og CO2-lagring. Derudover planlægges en række bæredygtige natur-kunst-kultur events.
Skolen og børnehaven inddrages i plantning af Voelskoven, samt renholdelse af skov og bålplads.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Skoven består af 13 forskellige hjemmehørende arter samt to grupper af frugttræer. I udkanten af skoven, omkranset af 19 frugttræer, er der etableret bålplads og brændeskur, opstillet borde-bænkesæt og en udstillings- og informationstavle. Nedenfor ses et billede fra projektet.

Voel skole planter skov i Voel. Foto: Sissel Thastum


Ansøger for projektet: The Independent AIR

Kontaktperson: Line Thastum

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i november 2015

Deltager i partnerskabet:

  • The Independent AIR
  • Silkeborg kommune
  • Lokalrådet i Voel
  • Grundejerforeningen Gormsvej
  • Voel Skole

Projektets samlede udgifter: 210.612 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 65.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 65.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 400