The Independent Forest – Voelskoven

Formålet med projektet er at give områdets borgere, skolen og børnehaven en bynær skov, naturoplevelser og naturformidling via fotografisk billedkunst, samt at øge biodiversiteten og berige landskabet. Der etableres bål- og opholdssted, løvskov og frugttræer til fri afbenyttelse. Der etableres en udendørs fotoudstilling, som viser de internationale fotografiske billedkunstnere fra The Independent AIRs historie om en skovs tilblivelse og benyttelse. Historien om skovens træarter, dyr og den naturnær pleje fortælles sammen med fortællinger om, hvordan skoven bidrager til bæredygtighed og CO2-lagring. Derudover planlægges en række bæredygtige natur-kunst-kultur events.
Skolen og børnehaven inddrages i plantning af Voelskoven, samt renholdelse af skov og bålplads.


Ansøger for projektet: The Independent AIR
Kontaktperson: Line Thastum
Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 30. september 2015
Deltager i partnerskabet:

  • The Independent AIR
  • Silkeborg kommune
  • Lokalrådet i Voel
  • Grundejerforeningen Gormsvej
  • Voel Skole

Projektets samlede udgifter: 224.000 kr.
Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 65.000 kr.
Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 65.000 kr.
Frivillige arbejdstimer: 995