Lokale Grønne Partnerskaber 2007-2009

Status for lokale grønne partnerskaber 2007 - 2009

  • Der var afsat 50 mio kr. som støtte til lokale grønne partnerskabsprojekter.
  • Der blev givet støtte til 133 projekter i 65 kommuner.

Oversigt over projekter, som har fået støtte:

Hovedstaden

Link til kommunenLink til projekter
Allerød Kommune Sortemosen Naturprojekt
Bornholms Regionskommune Skovbi projektet
Frederiksberg Kommune Grevemosehus
Furesø Kommune Væk med bjørneklo og gyldenris
Gribskov Kommune Grøn uge 2009
Halsnæs Kommune Sundheden ruller der ud af 
Sundhedskorridor på Halsnæs
Helsingør Kommune Ræveskiftet i Helsingør Kommune 
Præstebjerg Græsningslaug
Hillerød Kommune Le-festival
Høje-Taastrup Kommune Bekæmpelse af Bjørneklo
Rudersdal Kommune

Grevemosehus

Hele landetProjekter
Danmarks Naturfredningsforening Fredede områder
Friluftsrådet Grønt Flag Grøn Skole
Dansk Orienteringsforbund Poster i skoven
Landbrugsraadet Relancering af spor i landskabet
Red Barnet Naturvogn 
Aktivitetsområder i skove

Sjælland

Link til kommunenLink til projekter
Guldborgsund Kommune Ravnstrup Enge
Kalundborg Kommune

Naturpleje Eskebjerg Vesterlyng

Røsnæs og Asnæs

Køge Kommune Bekæmpelse af mink
Lejre Kommune Tadre Mølle
Lolland Kommune

Nakskov Fjorddage

Sejlrende ved Albuen
Næstved Naturbaser i Næstved kommune 
Friluftsfaciliteter i Fruens Plantage
Odsherred Kommune

XTRA FOKUS Nykøbing Sjælland

Cykelrute fra hav til fjord
Roskilde Kommune Naturbase på Gulddyssegård
Slagelse Kommune Øget naturkvalitet og friluftsliv i Vårby Ådal
Solrød Kommune Strandrensning
Sorø Kommune

Sorø søsti 
Sorø kodriverlaug lærer god naturpleje 
Natur og motion i råstofområder 
Kongskilde Naturcenter

Stevns Kommune

Naturpleje af Elbækengen

Kirkestien ved Tryggevælde Å

Vordingborg Kommune Markhuse i Nyord 
Mandemarke Grøn Plan 
Avnø Fugleskjul

Syddanmark

Link til kommunenLink til projekter
Esbjerg Kommune Mit Vadehav
Fanø Kommune Sønderho Strandsø
Faaborg-Midtfyn Kommune

Ny hundeskov

Kaffepletter på Øhavsstien!

Guidebøger om havkajak og Øhavsstien

Ridestier på Fyn
Kolding Kommune Sø-, vandløbs- stiprojekt i Stepping
Langeland Kommune

Kaffepletter på Øhavsstien! 
Guidebøger om havkajak og Øhavsstien 
Ridestier på Fyn 
Genudsætning af Sorte Egern på Langeland

Middelfart Kommune

Bedre adgang og natur ved Håre Mose og Brende Ådal

Hønnerup Bæk slynges

Hindsgavl Dyrehave
Nordfyns Kommune Oplevelser for alle
Svendborg Kommune

Kaffepletter på Øhavsstien!

Guidebøger om havkajak og Øhavsstien

Ridestier på Fyn

Sofienlund - rekreativ oplevelsesskov
Sønderborg Kommune

Naturnet Als

Nøffelskoven

Varde Kommune Aktivitets- og Fritidsområde , Oksby-Blåvand 
Præsteskoven i Fåborg 
Ho Ellipsen 
Naturgenopretning og formidling af Vrøgum Kær ved Oksbøl
Vejen Kommune

Lindknud Oplevelsesskov 
Træningspavilloner i Vejen Kommune 
Handicapfiskebro ved Jels Voldsted 
Naturgenopretning og stier ved Hovborg

Vejle Kommune

Bålhytte og shelter i Refstrup Skov 
Bålhytte ved Ekkodalen

Ærø Kommune

Kaffepletter på Øhavsstien!

Guidebøger om havkajak og Øhavsstien

Ridestier på Fyn
Aabenraa Kommune

Overnatningsplads i Kollund Skov 
Rundt om Hellevad

Midtjylland

Link til kommunenLink til projekter
Favrskov Kommune Lilleåen, Hinnerup
Hedensted Kommune Barrit Kirkeskov
Herning Kommune

Forbedring af ynglemuligheder

Formidling og friluftsliv styrkes i Løvbakkerne

Mindelunden skal indgå i formidlingen af Søby Brunkulslejer

Nybro
Holstebro Kommune Stisystem ved Nissum Fjord
Horsens Kommune

Bedre natur og friluftsliv ved Egebjerg Sø og Hansted Å

Faunapassage i Lille Hansted Å
Ikast-Brande Kommune  
Lemvig Kommune

Ny handicapsti på stranden 
Projekt agerhøne 
Vandborg stier 
Stisystem ved Nissum Fjord 
Shelter ved Thyborøn Kanal

Odder Kommune Ålstrup Branddam
Randers Kommune Bekæmpelse af Signalkrebs i Alling Å
Ringkøbing-Skjern Kommune

Natur og friluftsliv ved Hoven Å 
Ølstrup Sø - et attraktivt åndehul 
Faciliteter og aktiviteter i naturen 
Bålhusprojekt - Astrup 
Madpakkehus ved Kulsøen

Silkeborg Kommune

Naturpleje ved Gudenådalen 
Mergelbanestien 
Naturoplevelser ved Ørn Sø

Skanderborg Kommune

Bålhytte skolefritidssted 
FDF friluftscenter Sletten 
Siim Skov bålhytte 
Illerup Ådal og Tingdalen 
Indretning af Vædebro 
Sønderbæk ved Vestermølle 
Trampesti og fugletårn ved Tåstrup Sø

Skive Kommune Naturcenter Brokholm
Syddjurs Kommune Fugleognatur.dk 
Slettehage Fyr 
Restaurering af Ivars Kilde i Rosenholm Skov 
Kystformidling 
Bekæmpelse af Signalkrebs i Alling Å
Varde Kommune

Ballonparken i Vrøgum Plantage

Viborg Kommune

Pilkjær Projektet

Århus Kommune Natursamarbejdet udvikles

Nordjylland

Link til kommunenLink til projekter
Brønderslev Kommune Oasen
Frederikshavn Kommune Naturformidlingscenter Knivholt 
Riderute i Nordvendsyssel 
Bålhytte på "Folkets Herregård"
Hjørring Kommune Riderute i Nordvendsyssel 
Tolne Skov
Jammerbugt Kommune

Offentlig sti ved Fjerritslev 
Motions- og Legesti i Svinkløv Klitplantage 
Skipper Klements Plads i Ryaa 
Ryå oplevelsescenter

Lemvig Kommune Formidling ved Bovbjerg Fyr
Mariagerfjord Kommune Skovpartnerskaber 
Forvaltning af strandenge, søer og dyrkede flader ved den østlige del af Limfjorden
Morsø Kommune Vandrerute rundt om Mors
Aalborg Kommune

Guldbækstien 
Guldbækstien etape 2 
Rørbæk Savværk 
Skillingbro Kildecenter 
Kultur- og Natursti Vokslev