2. Hvilke projekter kan få tilskud

Et projekt skal handle om et eller flere af disse emner

  • Forbedring af naturen
    Fx gennem græsning, rydning af opvækst samt mindre naturgenopretningsprojekter
  • Forbedring af mulighederne for friluftsliv
    Fx bedre adgang til naturen, nye faciliteter for friluftslivet, nye målgrupper
  • Styrkelse af oplevelser og viden om natur
    Fx arrangementer om friluftsliv og sundhed

Projektet skal endvidere opfylde disse kriterier

En af parterne skal være ansøger og en økonomisk juridisk person, fx en kommune, en organisation mv., men enkeltpersoner kan ikke være ansøgere.

Projektet er et partnerskab, hvor alle parter bidrager med enten penge, frivilligt ulønnet arbejde mv. (En sponsor betragtes ikke som en partner).

Projektet skal have folkelig inddragelse, dvs. foreninger, organisationer mv. skal bidrage med frivillige ulønnede arbejdstimer

Projektet skal have lokal opbakning, dvs. at kommunens grønne råd (eller tilsvarende) skal sige god for projektet.

Projektet skal finansieres med over 50 % fra andre sider.

Projekter, der skal gøre det mere attraktivt at færdes i naturen, udformes med hensyntagen til de eksisterende naturværdier og skal være tilgængelige for offentligheden.

Hvis der laves faciliteter for natur og friluftsliv skal de vedligeholdes i mindst 5 år efter etableringen. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan og af hvem faciliteterne bliver vedligeholdt.

For anlægsprojekter skal der være offentlig adgang for publikum, dvs. at der automatisk er fri adgang for offentligheden om dagen til anlægget, jf. adgangsbekendtgørelsens § 25 stk. 2, uanset at det ikke ligger i direkte tilknytning til en vej eller sti. For sheltere og bålpladser er der dog fri adgang hele døgnet. Ejeren kan kræve betaling for brugen af faciliteterne, når der er tale om organiserede og erhvervsmæssige arrangementer, jf. adgangsbekendtgørelsen § 7 stk. 1 og 2.

Informationsprojekters produkter skal være tilgængelige på internettet og / eller på lokaliteten.

Når projektet indvies skal det fremgå, at der er givet tilskud fra denne pulje. Når Naturstyrelsen er part i projektet, skal indvielse og presse koordineres med Naturstyrelsen.

Projektet må gerne bidrage til at endnu flere aktiviteter kommer i gang eller supplere eksisterende projekter.

Naturstyrelsen kan stille forskellige vilkår fx at trampe-stier skal registreres som ”Spor i landskabet”, at handicapprojekter skal registreres på www.godadgang.dk , at friluftsfaciliteter skal registreres på www.udinaturen.dk mv.