5. Kriterier til prioritering af ansøgninger

Naturstyrelsen prioriterer ansøgninger efter disse kriterier

Projektets indhold
Der kan opnås støtte til projekter, der har til formål at forbedre naturen, at forbedre mulighederne for friluftsliv og at styrke oplevelser og viden om natur. Projekter, som indeholder flere formål prioriteres højere end projekter, som kun indeholder et.

Projekter om særligt prioriterede indsatsområder
Projekter som har fokus på de særligt prioriterede områder prioriteres højere end projekter, som ikke har. Evt. særligt prioriterede områder vil fremgå af forsiden på  www.nst.dk/lokalegroennepartnerskaber

Projektet skal have folkelig inddragelse
Projekter, som i høj grad understøtter lokal, folkelig inddragelse og indeholder mange frivillige arbejdstimer prioriteres højere end projekter, som i mindre grad understøtter lokal, folkelig inddragelse.

Projektet skal have lokal opbakning
Projekter med en positiv udtalelse fra kommunens grønne råd prioriteres højere end projekter med en negativ eller neutral udtalelse. Projekter hvor en privat lodsejer åbner sine arealer for offentligheden prioriteres generelt højt.

Projektets varighed
Projekter, som har en varig karakter, prioriteres højere end projekter som er tidsbegrænsede.

Kan projektet fremmes bedre andre steder?
Projekter, som bedre fremmes via tilskud fra andre ordninger, prioriteres lavere end øvrige projekter.

Geografisk spredning
Der ønskes en geografisk fordeling af projekter, af hensyn til at fremme lokale grønne partnerskaber i hele landet.

Yderligere prioritering
Hvis der bliver behov for yderligere prioritering, kan Naturstyrelsen udarbejde supplerende retningslinier for prioritering.

Et projekt der opfylder kriterierne, kan få afslag i én ansøgningsrunde, fordi det har været nødvendigt at prioritere mellem ansøgningerne. Ansøger vil i så fald få besked om, at projektet kan søges igen ved næste ansøgningsrunde.

Hvis ansøger ønsker at søge igen med samme projekt, skal de blot tilkendegive dette. Det er altså ikke nødvendigt at genfremsende ansøgningen.

Projekter, der ikke opfylder kriterierne, vil alene få et afslag og kan ikke søge igen.