Baggrunden for Lokale Grønne Partnerskaber

Fotograf Søren Kaslov

Miljøministeren indgik en aftale med Kommunernes Landsforening, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening om Lokale Grønne Partnerskaber. Aftalen om Lokale Grønne Partnerskaber .

Hensigten med aftalen er at understøtte projekter, som  bidrager til at skabe lokalt ansvar for naturen, og hvor borgerne involveres, så de får mest mulig glæde af naturen og dens mange muligheder for oplevelser.

I årene 2007-2009 afsættes årligt 10 - 15 mio. kr. til lokale grønne partnerskaber, med det formål at give bedre muligheder for lokalt forankrede frivillige frilufts- og naturprojekter.

Ved anvendelse af bevillingen bliver lagt vægt på støtte af projekter vedrørende lokale grønne partnerskaber mellem f.eks. stat, kommuner, grupper af borgere, virksomheder, institutioner og foreninger.

Partnerskaber skal forstås som ligeværdige og forpligtende samarbejder om løsning af en fælles opgave.