Hvad skal projekterne handle om?

For at kunne opnå støtte, skal projekterne falde indenfor en eller flere af nedenstående faglige områder:

  • Forbedring af naturen
    F.eks. naturforbedringer gennem græsning, rydning af opvækst samt mindre naturgenopretningsprojekter
  • Forbedring af mulighederne for friluftsliv
    F.eks forbedret adgang til naturen og etablering af faciliteter for friluftslivet
  • Styrkelse af oplevelser og viden om natur
    F.eks. arrangementer om friluftsliv og sundhed

Projekterne skal understøtte lokal folkelig inddragelse og må gerne lægge op til at endnu flere aktiviteter kommer i gang.
Projekterne skal være rettet mod det åbne land, mens parker og andre grønne områder i byerne ikke vil blive prioriteret. Dog kan aktiviteter, som sammenkæder byområder med rekreative områder i det åbne land, indgå i prioriteringen .

Fotograf Søren Kaslov