Sådan kan lokale grønne partnerskabsprojekter finansieres

Fotograf Søren Kaslov

Projekter, som gennemføres som Lokale Grønne Partnerskaber, kan søge finansiering fra forskellige steder.

Alle parter bidrager til et projekt
Hvis man indgår som partner i et projekt skal man bidrage til projektet i form af penge, arealer, bygninger, materialer eller andre faciliteter, som stilles til rådighed for aktiviteterne, arbejdskraft, herunder frivillig arbejdskraft fra foreninger mm.

Miljøministeriets pulje
Miljøministeriet pulje er på 10 -15 mio. kr., som er til rådighed hvert år i årene 2007- 2009.  En forudsætning for at få penge denne pulje er, at der formelt er en af partnerne - en forening eller lignende med en bestyrelse eller anden ledelse - som er økonomisk ansvarlig for aktiviteterne, eller at partnerne indgår en formel aftale, herunder det økonomiske ansvar.

Kun i ganske særlige tilfælde kan projekter finansieres med over 50% eller udelukkende af Miljøministeriets pulje.

Kommuner kan bidrage
Kommuner kan frivilligt deltage i eller bidrage til lokale partnerskabsprojekter ved
• at bidrage til finansieringen af projekter
• at udføre praktiske opgaver
• at rådgive eller varetage administrative opgaver
Friluftsrådets Tips- og Lottomidler
Friluftsrådet administrerer Tips- og Lottomidler til friluftslivet og støtter projekter, som giver mulighed for at komme ud og opleve naturen.

Alle kan søge om at få del i puljen af Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Der er tre ansøgningsfrister hvert år: 1. marts, 1. juli og 1. november. Friluftsrådet støtter på årsbasis mere end 600 projekter med over 50 millioner kr.

På Friluftsrådets hjemmeside www.friluftsraadet.dk finder du eksempler, kriterier og ansøgningsskema.

I kan sagtens søge finansiering hos både Miljøministeriet og Friluftsrådet, hvis projektet falder inden for de områder, som dækkes.
Når I søger Friluftsrådet om Tips- og Lottomidler til et projekt, bør I oplyse, at I tillige har søgt af af Miljøministeriets pulje til Grønne Partnerskaber. Og omvendt. Vedlæg gerne ansøgninger til den anden pulje som bilag.

Andre bidrag til et projekt
Efter behov kan man også søge støtte hos fonde, lokale virksomheder osv.