Hvor får man hjælp og flere oplysninger?

Fotograf Søren Kaslov Hvis du overvejer at starte et projekt som et lokalt grønt partnerskab, kan du få hjælp og yderligere information i kommunens grønne råd.
Kommunens grønne råd kan koordinere aktiviteterne samt rådgive og informere lokalt om partnerskaber. Det er forskelligt hvordan det fungerer i de enkelte kommuner og ”partnerskabs” opgaver kan også varetages af agenda 21-udvalg o.l.
I kommunernes grønne råd deltager folk fra den pågældende kommuner samt lokale repræsentanter fra Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening sammen med andre lokale organisationer, grupper m.v.
Du kan også få gode råd og oplysninger enten hos din kommune eller hos de lokale repræsentanter fra: