Kriterier for at få støtte fra puljen til Lokale Grønne Partnerskaber

Der kan kun ydes tilskud til partnerskaber, hvor en af parterne er en økonomisk juridisk person, dvs. organisationer, institutioner, virksomheder og offentlige myndigheder mv., men ikke til enkeltpersoner.

Projekter skal opfylde nedenstående kriterier

  1. Projektet er et partnerskabsprojekt, dvs. et ligeværdigt og forpligtende samarbejde, hvor alle parter bidrager med penge, arbejdskraft mm.
  2. Projektet skal handle om natur, friluftsliv og oplevelser / viden om natur
  3. Projektet skal have folkelig inddragelse
  4. Projektet skal have lokal opbakning
  5. Projekterne skal være rettet mod det åbne land
  6. Projektet skal finansieres med over 50 % fra andre sider
  7. Projektet kan supplere eksisterende projekter
  8. Først til mølle

Ordningen er relevant for f.eks. borgergrupper, lokale ildsjæle samlet i initiativgruppe og lokalt funderede institutioner, herunder skoler.

Fotograf Søren Kaslov