Sådan starter man et projekt som et grønt partnerskab

Fotograf Søren Kaslov Du / din forening får en god ide til et projekt.
Overvej hvad der skal til for at gennemføre projektet. Skal I indgå i et partnerskab med andre om det? Hvis ja, kontakter I de andre mulige partnere.
Få evt. gode råd fra kommunens grønne råd. Kontakt kommunen, og spørg om der er nedsat et grønt råd.
Beskriv projektet på et særligt ansøgningsskema og budgetskema . Her skal I blandt andet gøre rede for:

  • Hvem deltager i partnerskabet?
  • Hvordan organiseres partnerskabet, så det økonomiske ansvar kan placeres?
  • Hvilke ressourcer de enkelte deltagere bidrager med til projektet
  • Hvor mange ressourcer, der mangler for at kunne realisere projektet?
  • Hvorledes kan de manglende ressourcer  tilvejebringes, f.eks. fra Miljøministeriets pulje til grønne partnerskaber, fra tilskud fra Friluftsrådets tips- og lottomidler til friluftslivet, fra kommunen eller andre parter

Ansøgningens oplysningerne skal være fyldestgørende og vil blive lagt til grund for sagsbehandlingen.
Ansøgningen sendes til høring i kommunens grønne råd. Hvis et sådant ikke eksisterer eller hvis der er uhensigtsmæssig lang tid til et møde, hvor sagen kan drøftes, kan man sende projektet til høring hos kommunen og de lokale repræsentanter fra DN og Friluftsrådet.

Ansøgningen sendes til Naturstyrelsens lokale enhed.

Sager behandles løbende, der er ingen tidsfrist for ansøgninger. Du får svar i løbet af to måneder.
Hvis der også søges Tips- og Lottomidler hos Friluftsrådet skal en kopi af denne ansøgning vedlægges som bilag.