Samlet liste over projekter

Her finder du en samlet liste over de projekter der har fået tilskud fra Støtteordningen til friluftsfaciliteter ved fortdsminder og i fredede områder.

Projekterne er inddelt efter hvilken region i Danmark de er beliggende.Tryk på en projekttitel og få information om projektet.

Hovedstaden

Kommune

Projekttitel

Allerød Sti fra Langesøådalen
Furesø Naturformidling ved Storebjerg
Furesø Naturformidling ved Præstesø
Gribskov Projekt Maglehøje
Hillerød Pauseplads ved Præstehøjvej
Hillerød Publikumsfaciliteter i Gadevang Mose
Rudersdal Multtoilet i Vaserne

Midtjylland

Kommune Projekttitel
Herning Yllebjerg Bakkø
Herning Informationstavler ved Grindeskov Krat
Horsens Opgradering af opholdsområdet Yding Skovhøj og af stien hertil
Lemvig Nye og forbedrede friluftsfaciliteter i forbindelse med fredet område ved Kabbel
Lemvig Nye og forbedrede friluftsfaciliteter i forbindelse med Lemvig Sødal
Norddjurs Historier fra fortiden i Norddjurs
Randers Formidling og forbedret adgang til Brusgård Voldsted
Randers Ny og tidssvarende formidling af fire fortidsminder i Randers
Randers Formidling af fortidsmindeudgravninger i Fløjstrup
Ringkøbing-Skjern Bjørnemose ved Bundsbæk Mølle
Silkeborg Hummelsøfredningen
Skive Fornyelse hos Virksund Kursuscenter
Skive Friluftsfaciliteter ved Selde Vig
Struer Naturoplevelser langs fjord og i kær
Viborg Renovering af kiosk på Kongenshus Hede
Aarhus Et aktiverende landsbyprojekt - TODBJERG

Nordjylland

Kommune Projekttitel
Jammerbugt Lundhøje, Janum Kjøt
Jammerbugt Grønnestrand
Jammerbugt Hedegaards Høj
Jammerbugt Hingelbjerg
Jammerbugt Husby Hole
Morsø Formidling af Alsted Voldsted
Morsø Hanklit - Forbedring af lokalt støttepunkt - del 1
Morsø Hanklit, forbedring af lokalt støttepunkt - del 2
Thisted Etablering af parkeringsplads og sti ved mausoleum i Ydby
Thisted Hassing Galgebakke
Thisted Hassing Galgebakke Shelterplads
Thisted Formidling af Hassing Galgebakke
Vesthimmerland Publikumsfaciliteter ved Højris Mølle
Aalborg Skørbæk Hede

Sjælland

Kommune Projekttitel
Faxe Sti ved Hellig Svends Kilde
Guldborgsund Formidling af den fredede højmose Horreby Lyng
Guldborgsund Publikumsadgang på fredet område Ulslev Strand
Guldborgsund Faciliteter og formidling ved Hejrede Sø i Naturpark Maribosøerne
Guldborgsund Opgradering og bedre tilgængelighed på 15 støttepunkter i Naturpark Maribosøerne
Holsbæk Skilte til fortidsminder
Kalundborg Asnæs Dyrehave
Kalundborg Lykkebjerg Fortidsminde
Kalundborg Skiltning og bænke i Bjergsted Bakker
Kalundborg Skiltning ved Eskebjerg Vesterlyng
Kalundborg Skiltning ved Kongsgården på Røsnæs
Kalundborg Skiltning ved Kongstrup Klinter
Kalundborg Røsnæs rundt
Lolland Fugletårn i Saksfjed Inddæmning
Ringsted Voldsted ved Haraldsted Sø og kortlægning af Ringsted Kommune
Roskilde Eskildsø
Roskilde Hesselbjerggaard
Vordingborg Oplev Oldtiden i Vordingborg Kommune

Syddanmark

Kommune Projekttitel
Assens Gennemgribende genoprettelse af dele af Nyfæste Voldsted
Faaborg-Midtfyn Information om skarvkoloni ved Brændegård Sø
Langeland Etablering af nyt stiforløb og genetablering af broer i TICKON - Tranekær Slotspark
Svendborg Brudagerdyssen
Svendborg Capeshøj
Svendborg Ingershøj
Varde Gravhøjene ved vinterlyst
Varde På cykel med fortiden til Filsø
Vejen Frihedsbroen, Kongeåen
Vejen Klaplåge og bordebænkesæt v. Hærvejen langs Kongeåen