Sociale projekter og frivillige

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Naturstyrelsen lægger over hele landet arealer til projekter, hvor borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan prøve kræfter med at arbejde i skoven. Kommuner, jobcentre, sundhedscentre og foreninger er inviteret til at deltage i projektet. 

Bliv frivillig i naturen

Vil du hjælpe med at holde græsset nede ved åer og vandløb, registrere fuglelivet eller bygge et mountainbikespor i skoven? Som frivillig i naturen har du mulighed for at gøre en indsats til gavn for både natur og mennesker.

Skovhjælpere

I samarbejde med en række kommuner tilbyder Naturstyrelsen udviklingshæmmede borgere et meningsfuldt arbejde i skoven. Din kommune kan også få skovhjælpere.

Den sociale naturpulje

Flere socialt udsatte skal have gavn af naturen. Naturstyrelsen har støttet ni projekter der har det tilfælles, at de gennem naturen kan være med til at skabe bedre sundhed og selvtillid for socialt udsatte.

Projektrapporter vil blive lagt op løbende, efterhånden som de afsluttes. 

Afrapportering:

Læs evalueringsmaterialet her

Læs mere om projekterne her

KOM UD – netværk for de ’enestående’ unge

KOM UD projektet bygger på friluftsliv som pædagogisk metode. Friluftslivet er godt til at opbygge de unges selvværd og selvtillid, samtidig med at den udgør en optimal ramme for at danne relationer indbyrdes og til de voksne.

Læs evalueringsrapporten

Bevægelseslaboratoriet

Projektet 'Bevægelseslaboratoriet´undersøger, hvordan mennesker med bevægelseshandicap kan få bedre muligheder for at bruge kroppen i naturen. 

Læs rapporten "Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap"

Multisti

Projektets formål har været at fremme sårbare borgeres muligheder for et rigt og aktivt friluftsliv. Dette gøres dels gennem øget tilgængelighed til natur, samt flere opholds- og aktivitetsrum i naturen, og dels ved motivation og inspiration fra natur- og friluftsaktiviteter i forbindelse med behandlende, rehabiliterende og sundhedsfremmende indsatser.

Læs rapporten: Den sociale afrapportering af projekt "Multisti"

Friluftsliv for krigsveteraner

Der er potentiale i at bruge naturen og friluftslivet i projekter, der skal reintegrere veteraner socialt.

Læs videnbladet "Krigsveteraner trives godt med friluftsliv"

Læs rapporten "Natur & Sundhed for krigsveteraner"

Læs videnbladet "Friluftsliv og grønne aktiviteter øger social kapital for veteraner"

Friluftspolitik i praksis

Naturstyrelsens sociale projekter og samarbejde med frivillige er med til at understøtte to af pejlemærkerne i Danmarks nationale friluftspolitik: "Friluftsliv skaber fællesskab og engagement" og "Naturen som social løftstang".

Læs mere om friluftspolitikken på Miljøstyrelsens hjemmeside

Friluftslivet er med til at skabe aktive borgere, der på frivillig basis og i fællesskab engagerer sig og tager ansvar for det, de brænder for.

Friluftslivet og naturen giver gode muligheder for at hjælpe socialt udsatte grupper i samfundet.