Frivillig i naturen

Naturstyrelsen forvalter 200.000 hektar statsejede skov- og naturområder. Her har du mulighed for at gøre en frivillig indsats til glæde og gavn for både natur og mennesker.

Vil du være frivillig?

Uanset om du er ung eller i din bedste alder, kan du gøre en forskel i naturen. Du kan være frivillig i en café eller i et Naturcenter, du kan holde græsset nede ved åer og vandløb, du kan registrere fuglelivet eller være med til at bygge mountainbikebaner i statens skove. Mulighederne er uendelige. Behovet for din hjælp og organisationernes hjælp er stort.

Sådan kommer du i gang

Kontakt Naturstyrelsens kontaktperson for frivillige i dit lokalområde, og find ud, hvad der kan lade sig gøre.

Retningslinjer for Naturstyrelsens mountainbiketilbud

Naturstyrelsen har udviklet et sæt retningslinjer for mountainbikespor i statens skove og naturområder. MTB-retningslinjerne udstikker rammerne for, hvor og hvordan sporene skal udformes, samt hvordan Naturstyrelsen samarbejder med lokale interessenter og andre samarbejdspartnere om sporene. Retningslinjerne er udarbejdet efter bidrag fra blandt andre DGI, Friluftsrådet og Danmarks Cykle Union.

Læs mere om retningslinjer for Naturstyrelsens MTB-tilbud

Kontaktperson

Søren Rask Jensen -Obfuscated Email

Projekter i lokalområdet

Skjern Enge 

Skovlegepladsen på Fanø

Hjælp med at fange mink

Kontaktperson

Dorte Bugge Jensen -Obfuscated Email

Projekter i lokalområdet

Hjælp med at fange mink

Kontaktperson

Søren Kirk Strandgaard - Obfuscated Email

 

Kontaktperson

Jan Grundtvig Højland -Obfuscated Email

Projekter i lokalområdet

Fugletårn ved Stubbe Sø på Djursland - Frivillige søges til at holde opsyn

Fussing Sø Badeplads Fussing Sø Badeplads - frivillige søges til gruppen 'FUSerne de søfriske'

Hald Ege - frivillige søges til at indgå i gruppen der plejer botaniske lokaliteter.

Kontaktperson

Henrik Jørgensen - Obfuscated Email

Projekter i lokalområdet

Røsnæs Fyr

Kontaktperson

Elly Andersen - Obfuscated Email

Projekter i lokalområdet

Hjælp med at fange mink

Kontaktperson

Rune Hauskov Kristiansen - Obfuscated Email

Projekter i lokalområdet

Frivillig på bondegården Høgdal

Kontaktperson

Esben Wendland - Obfuscated Email

Projekter i lokalområdet

Nørreskovens Høstsletslaug

Kontaktperson

Gert Hougaard Rasmussen - Obfuscated Email

Kontaktperson

Anders Hauge Rahbek - Obfuscated Email

Projekter i lokalområdet

Hundelegeplads i Tange Skov Hjælp Hundeførerforeningen i Ribe

MTB spor i Stensbæk Plantage ved Ribe Frivillige MTB-entusiaster søger flere frivillige til etablering af nyt spor

Kontaktperson

Søren Dahlgaard Hansen, Obfuscated Email

Projekter i lokalområdet

Hjælp med at fange mink

Kontaktperson

Peter Gammelmark Thing - Obfuscated Email

Projekter i lokalområdet

Hjælp med at fange mink


Mød de frivillige

Frivillige driver cafe i Røsnæs Fyr

Cafe i Røsnæs Fyr

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.
Fuglemærkning på Gedser

Fuglemærkning på Gedser

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.
Frivillige bygger spor til mountainbike

Spor til mountainbike

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.
Frivillige trækker skispor i Gribskov

Skispor i Gribskov

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Eksempler på samarbejde om frivillige i naturen

Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening

I efteråret 2012 underskrev Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen en hensigtserklæring for frivillighedsprojekter.

1.9 millioner danskere udfører hvert år frivilligt arbejde. Men kun en meget lille del af det frivillige arbejde – cirka en procent - foregår i naturen. Visionen er at frivillighed for, i og med naturen vokser i synergi med den øvrige del af frivilligheden i Danmark.

Samarbejdet mellem parterne går bl.a. ud på at skabe flere muligheder for at være frivillig i naturen og nytænke samarbejdet mellem de frivillige, organisationerne og det offentlige. 

Se underskrevet hensigtserklæring

Lyngby Skov i Nordsjælland

Naturstyrelsen og Friluftsrådet har fælles taget initiativ til at få flere frivillige til at hjælpe i naturen. Friluftsrådet har taget initiativ til at oprette et frivillighedslaboratorium i Lyngby Skov og Naturstyrelsen. Her vil organisationer, foreninger og frivillige kunne eksperimentere med forskellige natur- og friluftsopgaver, udvikling af projekter eller andre initiativer, som frivillige har interesse for.

Idéen er at lave et brugerstyret natur- og friluftsområde, der kan være med til at øge biodiversiteten, og som skal sætte nye standarder for brugerdeltagelse og selvstyring.

Læs mere og tilmeld dig hos Friluftsrådet

I Lyngby Skov er der mange muligheder. Man kan fx arbejde med naturgenopretningsprojekter, naturpleje, forbedring af eksisterende og etablering af ny natur. Konkrete opgaver kan være: at bekæmpe invasive arter, tælle fugle, vedligeholde bænke, etablere/vedligeholde stier, afmærke ruter.

Danmarks Jægerforbund

I marts 2013 underskrev Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen en rammeaftale for at synligøre og videreudvikle det eksisterende samarbejde. Her er frivillighed et vigtigt element i at fremme jægernes aktive medejerskab for naturen. 

Læs nyheden om samarbejdet

Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen


Baggrund

Mange mennesker og organisationer yder allerede i dag et stort og engageret arbejde for naturen. De tager et medansvar for naturen og får til gengæld gode oplevelser og nye fællesskaber. Naturstyrelsen har taget en række initiativer for at øge det frivillige arbejde i naturen. Målet er at styrke interessen for naturen og friluftslivet hos dem, der allerede bruger den, og åbne naturen for de danskere, der har glemt den.

En frivillig eller en organisation kan foreslå områder, hvor en frivillig natur- og friluftsindsats ønskes iværksat. Der kan laves konkrete samarbejdsaftaler mellem en forening og Naturstyrelsen, hvis det er relevant.

Du skal kontakte Naturstyrelsens lokalenheder, hvis du vil være frivillig – se øverst på denne side.

Friluftsliv skaber engagement og fællesskab

Projektet Frivillig i naturen er med til at understøtte et af pejlemærkerne i Danmarks nationale friluftspolitik: "Friluftsliv skaber engagement og fællesskab".

Læs mere om friluftspolitikken

Frivillighedspolitik

Naturstyrelsens frivillighedspolitik vil gøre det nemmere at skabe nye muligheder for frivillige.

Læs Naturstyrelsens frivillighedspolitik