Det overordnede formål med ordningen er at give de udviklingshæmmede konkrete og meningsfulde arbejdsopgaver i trygge rammer og derved opbygge selvværd og sikre et meningsfuldt indhold i dagligdagen.