Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Giv et træ til statslige folkeskove

For 20 kroner per træ kan borgere og virksomheder nu støtte, at der bliver plantet nye, statslige folkeskove. De statslige folkeskove skal primært beskytte grundvandet og giver samtidig danskerne nye frilufts- og naturoplevelser tæt på byerne.

Naturstyrelsen samarbejder med den selvejende institution Growing Trees Network Foundation, der håndterer donationerne til de statslige folkeskove. 

Donér træer til nye skove hos Growing Trees 

I første omgang er det muligt at donere træer til statslige folkeskove ved Greve, i Oksbøl på Nordals, i Himmerig Skov ved Hinnerup og i True ved Aarhus, der alle er placeret over vigtige drikkevandsreserver. Skovrejsningerne sker som hidtil i samarbejde med lokale kommuner og vandværker.

 

Endnu mere skov

I takt med efterspørgslen vil Naturstyrelsen anlægge flere folkeskove andre steder i landet.

En stor del af vores truede plante- og dyrearter er knyttet til løvtræer, der oprindeligt voksede i Danmark. Af hensyn til bl.a. biodiversiteten består de nye skove derfor først og fremmest af arter som eg, bøg, fuglekirsebær og lind.

Donationerne vil være med til at øge de midler, som staten i forvejen har afsat til at rejse ny statsskov. Det betyder, at der kan rejses endnu mere skov fremover.

 

Her planter Naturstyrelsen de nye skove:

undefined

Fakta: Statslig skovrejsning

Naturstyrelsen etablerer cirka 200 hektar ny statsskov hvert år. De nye bynære skove etableres i samarbejde med kommuner og vandværker. Skovene anlægges, så de beskytter grundvandet og giver gode muligheder for naturoplevelser tæt på byerne. I hele Danmark er der opkøbt og tilplantet ny statslig skov på cirka 11.000 hektar, siden man målrettet begyndte med statslig skovrejsning i 1989. Det svarer til arealet af Samsø.

Læs mere om statslig skovrejsning

Growing Trees Network Foundation

Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution, hvis formål er plantning af flest mulige træer i Danmark gennem samarbejde med jordejere og ved indsamling af donationer fra borgere og virksomheder. Organisationen har hidtil lavet projekter med Aarhus Kommune, Odense Kommune, Randers Kommune, Høje Taastrup Kommune samt Favrskov Kommune.

Skoven passer på grundvandet

Grundvandet under skove er renere end under landbrugsjord, da skove ikke indeholder pesticider eller andre stoffer. Når det regner, siver vandet ned i jorden, og da skove, modsat landbrugsjord, ikke bliver drænet, bliver en stor del af regnen til grundvand. Skovenes manglende dræning betyder også, at skovene kan tilbageholde nedbør ved skybrud og dermed medvirke til at begrænse oversvømmelser.