Sydhavnstippen - Tippen syder

- får og formidling på sydhavns tippen.

Sydhavnstippen ligger mellem Valbyparken og Kalvebodløbet. Her har naturen til stor fordel for lokale beboere stille og roligt indtaget den ca. 40 ha. store tidligere opfyldningsgrund, som et unikt ufriseret område.

Projektets formål er at lave en koordineret naturpleje der dels skal bevare naturen i området, og dels skal indrage borgerne i brugen af området.

Indsatsen består blandt andet i at etablere indhegning til fårehold, samt at oprette et fåre-græsnings-laug. Derudover vil projektet genoprette nogle af de vandhuller der huser områdets bestand af pader. Sideløbende er der sat midler af til formidling og aktiviteter for områdets brugere.

Foto: Torben Christensen
Fakta om projektet

Tidsperiode

 

Hjemmeside

www.sydhavnstippen.dk

Projekt titel

Tippen syder

Ansøger for projektet

GRØNVESTERBRO/SYDHAVN

Kontaktperson

Katja Lange

Deltagere i partnerskabet

GRØN VESTERBRO/SYDHAVN
Udviklingsselskabet By Havn I/S
Grøn Sydhavn Naturgruppen
Sydhavnstippens Fårelaug
Københavns Kommune
Danmarks Naturfredningsforening, København
Friluftsrådet, Kreds København

Projektets samlede udgifter

2.288.855 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

650.000 kr.

Medfinansiering fra Københavns kommune

155.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

2700 timer