Billedgalleri

På denne side bringes løbende fotos fra projektstart til færdiggørelse og indvielse.

- klik på ikonet for at se store billeder

23-09-2011

Pumpehuset er brudt ned. Diget opstrøms pumpehuset er udjævnet og landkanalen fyldt op. Udjævning fra pumpehuset og nedstrøms mangler.

23-09-2011

De sørgelige rester af pumpehuset

23-09-2011

Pumpen er endegyldigt slukket og pumpehuset brydes ned.
Alt imens stiger vandspejlet i søen.

23-09-2011

Her lå træpumpehuset og niveaubeholderne for få timer siden. Nu det helt væk

23-09-2011

Poul Roesen holder tale ved rejsegildet.

23-09-2011

Ditte Svendsen byder velkommen til sørejsegilde og takker for godt samarbejde med nabolodsejere, brugerråd, kommune, den udførende entreprenør HedeDanmark A/S samt rådgiveren Grontmij A/S

22-09-2011

Det gamle pumpehus lever nu kun 1 døgn mere.

I morgen stoppes pumpen endegyldigt, og huset rages ned

22-09-2011

Fredsø Maskinstation har nu udjævnet den første og nordlige del af diget.
Man kan nu se hvordan den nye søbred kommer til at se ud.
Der arbejdes omkap med vandstigningen inde i vigen.

18-09-2011

Buldozeren arbejder på de sidste dele af den nye halvø

16-09-2011

Vigen vil fra nu af langsomt fyldes op.

16-09-2011

Fredsø Maskinstation graver hul i diget så vandet fra Nørå for første gang i mange år strømmer frit ind i Tissingvig.

16-09-2011

En midlertidig dæmning er lavet tværs over landkanalen ved pumpehuset. Herved kan landkanalen opstrøms pumpehuset tømmes og diget nedtages samtidig med at der stadig kan pumpes vand ud fra vigen til til landkanalen.

16-09-2011

Jens Kvols' pumpe transporteres ud af området. Pumpen har været brugt tidligere i projektet til at sænke vandstanden.

05-05-2009

Offentlig tur. Flemming Møller og Jørgens Gade Nielsen fortæller om naboskabet til projektet.

05-05-2009

Offentlig tur. Jens Jørgen Pedersen fortæller om fuglelivet før, nu og i fremtiden

05-05-2009

Offentlig tur. På vandring i projektområdet

05-05-2009

Offentlig tur. 250-300 deltagere. Susanne Overgaard fortæller om historien bag Tissingvig

24-03-2009

To rådyr æser på den sydlige eng

15-03-2009

Det gamle pumpehus fra 1942

15-03-2009

Høj vandstand i vigen. Set fra dæmningen ved pumpehuset

15-03-2009

Vandstanden i vigen er høj. "Det nye pumpehus" og afløbsbrønden. Der pumpes med to mindre dykvandspumper.

24-09-2008

Dækslet over højvandsklappen ved Ålekistevej skal renoveres.

Håndværkerne lægger en plan.

12-06-2008

Offentligt møde

04-06-2008

Myndighedspersoner besigtiger området