Borgerinddragelse

Fra det offentlige møde, 12. juni 2008. Foto: Henrik Kristensen

Der er etableret en brugergruppe, med deltagelse af lodsejere og lokale og landsdækkende foreninger.
Brugergruppen har rådgivende funktion.


Dagsordener og referater fra brugergruppens møder bringes løbende på denne plads:

Offentlig tur den 5. maj 2009

Flemming Møller og Jens Jørgen Gade Nielsen fortæller om naboskabet til projektet. Foto: Henrik S. Kristensen

Onsdag den 5. maj 2009 inviterede Naturstyrelsen – Thy i samarbejde med Morsø Kommune til offentlig tur i det område, der ved udgangen af næste år vil være en lavvandet sø på omkring 80 ha .

Op mod 300 interesserede mødte op ved Thissinghuse kl. 19, hvor Henrik S. Kristensen fra Naturstyrelsen – Thy og Poul Roesen fra kommunalbestyrelsen bød velkommen. Derefter blev de fremmødte delt op i to grupper, der de næste to timer fulgte en rute på i alt ca. 1½km ud i området.

Undervejs blev der orienteret om fugle og fisk i området, stedets historie, landbrug og naturpleje, og de planlagte publikumsfaciliteter. Mange af emnerne blev præsenteret af medlemmer af den brugergruppe, der har arbejdet tæt sammen med Naturstyrelsen om projektets udformning. Spørgelysten var stor, og der blev taget mange andre emner op undervejs.

Turen afsluttedes netop som regnskyerne trak sig sammen og lagde an til en ny skylle.