Status for projektet

Tissingvig sommeren 2008. Foto: Kim Christensen

23/9 2011: Rejsegilde på naturprojekt Tissingvig. Alle er velkomne

15/9 2011: Projektet går ind i en afgørende fase

Den 30-04-2009 er projektet indsendt til myndighedsbehandling hos Morsø Kommune. Det er sket i form af en projektbeskrivelse og en VVM-anmeldelse.

Morsø Kommune vil behandle projektet i forhold til gældende lovgivning, f.eks. i forhold til vandløbsforhold.

Naturstyrelsen – Aarhus vil screene projektet for VVM-pligt, altså afgøre om der skal gennemføres en egentlig VVM proces.

Detailprojektering af projektet vil ske sideløbende med myndighedsbehandlingen. Eventuelle krav til ændringer af projektet som følge af myndighedsbehandlingen vil blive indarbejdet i detailprojektet.

Tidsplanen for projektet er naturligvis afhængig af hvordan myndighedsbehandlinger forløber, men der stiles efter at kunne færdiggøre projektet i 2010.