Tolne Skov - pleje af hede

Pleje af hede i Tolne Skov

Projektet handler om pleje af hede i Tolne Skov. Heden ligger omgivet af skov. Den er en rest af de lyngbakker der fandtes før tilplantningen og opdyrkning. Heden er under tilgroning med birk, røn, fyr mm.

Der etableres en sti samt borde og bænke.

Stien forbinder heden med Bålhøje, der er et meget besøgt udsigtspunkt.

Tolne. Fotograf Ole Malling

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes marts 2010

Projekt titel

Tolne Skov

Ansøger for projektet

Hjørring Kommune

Kontaktperson

Jens Baggesen

Deltagere i partnerskabet

Hjørring Kommune, PMU, Tolne Skov

Projektets samlede udgifter

161.650

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

74.700

Frivillige arbejdstimer

555