Trækstien ved Bjerringbro

Projektet har til formål at opgradere den fredede Træksti langs Gudenåen over en cirka tre km lang bynær strækning. Trækstien er vanskelig fremkommelig som følge af hyppige oversvømmelser, og der etableres derfor en hævet gangflade, så Trækstien vil være brugbar en større del af året.

Der etableres formidling af Bjerringbro-områdets lokale historie og natur gennem opsatte kort- og infotavler samt digitale fortællinger via QR-koder. Projektet etablerer supplerende faciliteter som kaj- og isætningsanlæg for offentligheden ved Bjerringbro Teltplads, der øger adgangen til Gudenåen.

Ansøger for projektet: Viborg Kommune

Kontaktperson: Carsten Funch Madsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i august 2018

 • Viborg kommune
 • Bjerrringbro Udviklingsråd
 • Brogruppen i Bjerringbro
 • Energimuseet
 • Bjerringbro Kano- og Teltplads
 • Turistforeningen for Viborg og Omegn
 • Bjerringbro Atletik & Motion
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Friluftsrådet
 • Fodslaw Bjerringbro
 • Naturskolen Viborg Kommune – Kjællinghøl
 • Naturstyrelsen

Projektets samlede udgifter: 2.713.379 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 280.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 300