Ulstrup - træksti med faciliteter og formidling

Projektet omhandler opgradering af Trækstien ved Ulstrup over en ca. 4 km lang, bynær strækning ved etablering af træstier med supplerende faciliteter og formidling. Trækstien gøres tilgængelig størstedelen af året ved at hæve færdselsbanen ved de områder, hvor oversvømmelserne er mest markante. Trækstien vil være en varieret vandrerute med vekslende træstier og grusstier.

Derudover opsættes infotavler og digitale fortællinger via QR-koder, samt korttavler og infotavler om natur- og kulturhistorie på centrale steder langs den opgraderede træksti.    

Ansøger for projektet: Favrskov Kommune

Kontaktperson: Carsten Monsrud

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. november 2015

Deltager i partnerskabet:

 • Favrskov Kommune
 • Ulstrup Lokalråd
 • Gudenåparkens grundejerforening
 • Hagenstrupparkens grundejerforening
 • Sofienlundparkens grundejerforening
 • Bamsebo camping
 • Ulstrup skole
 • Lodsejerne
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Friluftsrådet
 • Naturstyrelsen

Projektets samlede udgifter: 4.447.160 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 493.725 kr.

Frivillige arbejdstimer: 400