Træskohage Fyr

Naturstyrelsen Trekantsområdet får i perioden september 2016 til september 2018 nedtaget et gammelt hegn og opsat et nyt ved Træskohage Fyr.

Projekttype Natura 2000 – Rydning og afgræsning
Periode september 2016 til september 2018
Projektareal 1,85 ha
Økonomi 77.192,28 kr. til rydning og hegning

Projektbeskrivelse

For at kunne gøre det mere attraktivt at få afgræsser arealet ved Træskohage Fyr, søgte Naturstyrelsen midler ved Landbrugsstyrelsen til, at kunne få ryddet opvækst af træer og buske og få etablerer et hegn, så arealet kan holdes lysåbent ved afgræsning.

En del af det, som blev ryddet ved Træskohage Fyr, var rynket rose. De partier som har været domineret af rynket rose, er kommet med i hegningen. Frugttræer langs stien ud til fyret er bevaret.

Projektforløb

  • I foråret blev der ryddet opvækst, og der blev etableret et hegn.
  • Hen over sommeren var opgaven sendt i udbud.
  • I midten af september blev der søgt om tilskud ved Landbrugsstyrelsen.

Kort over projektområdet

Oversigtskort over hegning.

Kontakt

Simon Bo Sørensen

Trekantsområdet