Slettestrand Trailcenter - stier til MTB

Formålet med projektet er at forbedre og etablere netværk af stiruter for mountainbikere ved Slettestrand-området. De nuværende mountainbikestier i Svinkløv Plantage skal kvalitetsforbedres og gøres mere spændende for brugerne. Dette gøres blandt andet ved ny befæstelse, forstærkninger og omlægning af ruteforløb. Nye mountainbikestier skal anlægges i Kollerup Plantage.

Omlægning og etablering af nye stier skal samtidig sikre, at områdets naturværdier ikke påvirkes. I tilknytning til mountainbikestierne skal ruter for vandrere, ridende og kørestolsbrugere forbedres og omlægges. 

Ansøger for projektet: Jammerbugt Kommune

Kontaktperson: Martin Storgaard

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juli 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Jammerbugt Kommune
  •  Naturstyrelsen Thy
  • Slettestrand Trailbuilder Laug
  • Feriecenter Slettestrand

Projektets samlede udgifter: 1.540.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 100.000 kr. 

Frivillige arbejdstimer: 2.000