Tåstrup Sø - trampesti og fugletårn

Projektet handler om at etablering af trampesti og fugletårn i kanten af rørsump ved Tåstrup Sø, Harlev, derved sikres adgang til en af Danmarks naturperler Tåstup Sø har tilknytning til Århus Å-system ikke så langt fra Årslev Engsø og er en fin fuglelokalitet.

Fotograf Mikkel Houmøller

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes sep 2010

Projekt titel

Trampesti og Fugletårn ved Tåstrup Sø

Ansøger for projektet

Ejerlav for Tåstrup Sø

Kontaktperson

Jakob Thulesen Dahl

Deltagere i partnerskabet

Friluftsrådet, Skanderbiorg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg, Ejerlav for Tåstrup Sø

Projektets samlede udgifter

110.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

55.000

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

Ansøgt om 30.000

Frivillige arbejdstimer

350