Karensminde - formidling om de danske enge og engvandingsanlæg

Gennem dette projekt opføres en udstillingsbygning i tilknytning til museumsgården Karensminde – en enggård, hvor ophedning af stude på engene var hovedindtægtskilde. Udstillingsbygningen vil blive brugt til formidling af engene som kultur- og naturlandskab.

Der etableres kørestolsvenlige stier i englandskabet, der forbindes med områdets øvrige stisystemer. Yderligere etableres der handicapfiskepladser i englandskabet.

colourbox

Ansøger for projektet: Billund Kommune

Kontaktperson: John Rendboe

Tidsperiode: Gravearbejde og fundamenteringen til udstillingsbygningen påbegyndtes i efteråret 2010. Selve bygge byggearbejdet og anlæg af stier og handicapfiskepladser færdiggøres i sommeren 2011. Udstillingen forrventes at blive indviet i efteråret 2011.

Deltagere i partnerskabet:

- Billund Kommune

- Karensminde Venner

- Grindsted Sportsfiskerforening

Projektets samlede udgifter: 3.600.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 3000