True Skov - skovrejsning

True Skov er Naturstyrelsen – Søhøjlandets største skovrejsningsprojekt. Skovrejsningsområdet er på ca. 650 ha og der er nu erhvervet 425 ha. Heraf er ca. 385 ha omlagt til den fremtidige drift. For at kunne gennemføre yderlige opkøb og skovrejsning i området er der indgået en samarbejdsaftale mellem Århus Kommune og Naturstyrelsen.

Skoven består overvejende af løvskov med eg, bøg og ask som de dominerende træarter. Andre løvtræer er også plantet enten som indblanding eller som små bevoksninger. Enkelte steder er der plantet nåletræer.

Udover de almindelige produktionsbevoksninger er der også plantet bevoksninger til frøhøst. Det er specielt udvalgt plantemateriale der plantes på et område hvor der ikke er træer i nærheden der kan blande sig i bestøvningen. Frøavlsbevoksningerne tyndes kraftigere end almindelige bevoksninger for at give træerne store kroner der kan producere mange frø.

For at give variation og lys i skoven bevares omkring ¼ af arealet utilplantet. Arealerne består overvejende af græs, men også nye søer og indretninger for publikum findes på disse arealer. Kommunes omlægning af Voldbækken med nye søer har også tilført skoven nye naturværdier.

I skoven findes lejrpladsen Lundagergård, som drives af skolerne i lokalområdet.

To steder er der lavet indhegnet hundeskov. Her kan hunden luftes uden at skulle være i snor. Den ene hundeskov kan bruges fra motorvejsrastepladsen Blankhøj.