De 25 vigtigste engfuglelokaliteter

Indsatsen for at forbedre forholdene for engfuglene bliver koncentreret på de 25 vigtigste lokaliteter. Ved at koncentrere indsatsen her, kan engfuglene sprede sig til for eksempel nyligt genoprettede vådområder. Nedenfor er de 25 vigtigste engfugle lokaliteter vist.

 1. Tipperne
 2. Bygholm Vejle
 3. Agger Tange
 4. Harbøore Tange
 5. Værnengene
 6. Mandø koge
 7. Saltholm
 8. Rømø Nørreland
 9. Tøndermarskens ydre koge
 10. Læsø syd
 11. Rømø Sønderland
 12. Margrethe-Kog
 13. Bøvling Fjord og Holmen
 14. Vesløs og Arup Vejler
 15. Nyord
 16. Ballummarsken
 17. Ulvedybet
 18. Astrup og Ballum forlande
 19. Fanø Grønningen
 20. Halk Nor og Bankel Sø
 21. Juvre og Toftum Enge
 22. Ribemarsken og Vilslev Enge
 23. Skallingen
 24. Varde Ådal
 25. Vestamager