Besøg en lokalitet med engfugle

Engfuglene opholder sig i Danmark forår, sommer og efterår. Både de 25 lokaliteter, der indgår i Handlingsplanen og andre, kan give fantastiske naturoplevelser, både for de som ønsker at opleve naturen for dem selv og dem, som ønsker at deltage i ture, som arrangeres på mange af Danmarks skønne naturlokaliteter.

Du kan selv besøge lokaliteterne eller vælge en guidet tur, som du kan finde på www.udinaturen.dk .

På er www.udinaturen.dk er der også mulighed for at finde oplysninger om blandt andet overnatningssteder og fugletårne.

DOF har på deres hjemmeside beskrevet nogle af de engfuglelokaliteter, som fremgår af Handlingsplanen.

I det nedenstående er der link til information om nogle af de 25 lokaliteter.

Tipperne

Naturstyrelsens reservatfolder om Tipperne

Bygholm Vejle

Naturstyrelsens reservatfolder om Vejlerne

Agger Tange

Naturstyrelsens reservatfolder om Agger Tange og Harboøre Tange

Harboøre Tange

Naturstyrelsens reservatfolder om Agger Tange og Harboøre Tange

Saltholm

Naturstyrelsens reservatfolder for Saltholm

Rømø Nørreland

Naturstyrelsens vandretursfolder for Rømø

Tøndermarskens ydre koge

Hæfte om Vadehavet

Rømø Sønderland

Naturstyrelsens vandretursfolder om Rømø

Margrethe-Kog

Hæfte om Vadehavet

Bøvling Fjord og Holmen

Naturstyrelsens reservatfolder om Nissum Fjord Vildtreservat

Vesløs og Arup Vejler

Naturstyrelsens reservatfolder om Vejlerne

Nyord

Naturstyrelsens reservatfolder om Ulvshale-Nyord Vildtreservat

Naturstyrelsens vandretursfolder om Ulvshale Møn

Ulvedybet

Naturstyrelsens reservatfolder om Ulvedybet

Fanø Grønningen

Naturstyrelsens vandretursfolder om Fanø

Juvre og Toftum Enge

Naturstyrelsens vandretursfolder om Rømø

Skallingen

Naturstyrelsens reservatfolder om Langli og Skallingen

Vestamager

Naturstyrelsens vandretursfolder om Kalvebod Fælled

Naturstyrelsens vandreturfolder om Kongelunden Amager