Tuel Sø – Søsti

Projektet omhandler renovering og nyetablering af stien omkring Tuel Sø.

Der etableres to nye broer og der etableres forbindelse til kulturhistoriske spor, idet stien på et stykke vil være sammenfaldende med den gamle kongevej til Sorø Akademis.

Der vil endvidere blive etableret separering af ridende og gående trafik på et udvalgt stykke.

colourbox

Ansøger for projektet: Stiftelsen Sorø Akademis

Kontaktperson: Skf. Stig Egede Hansen

Tidsperiode: Projektet forventes udført forår-sommer 2011. Afsluttes senest 1. august 2011

Deltagere i partnerskabet:

- Sorø Kommune
- Stiftelsen Sorø Akademi
- To beboerforeninger og lystfiskerne
- UD-viling NV-Sjalland
- Søgruppen Sorø
- Nordeafonden
- Altan DK v. Peter Knudsen

Projektets samlede udgifter: 695.500 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 208.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 62.500 kr.

Frivillige arbejdstimer: 550