Tune Skov - skovrejsning

Greve Vandsamarbejde I/S, Greve Kommune, Roskilde Kommune og Naturstyrelsen har aftalt at etablere et nyt statsligt skov- og naturområde syd for Tune. Der er erhvervet jord til projektet i 2010. Indvielse og tilplantning finder sted i april 2011.

Folder. Tune Skov. Kort om den nye statsskov

Notat om Tune Skov

Medlemmer af skovrejsningsrådet, Tune

Referater fra skovrejsningsmøder:

Møde 3. oktober 2016

Møde 7. oktober 2015

Møde 14. september 2011

Møde 14. september 2010

Skovrejsningsplan for Tune

Skovrejsningsplanen for Tune. Planen er vedlagt som bilag i en større udgave i referatet fra 14/9-10.