Tune Skov - skovrejsning

Greve Vandsamarbejde I/S, Greve Kommune, Roskilde Kommune og Naturstyrelsen har aftalt at etablere et nyt statsligt skov- og naturområde syd for Tune. Der er erhvervet jord til projektet i 2010. Indvielse og tilplantning finder sted i april 2011.

Folder. Tune Skov. Kort om den nye statsskov

Notat om Tune Skov

Medlemmer af skovrejsningsrådet, Tune

Referater fra skovrejsningsmøder:

Møde 20. november 2018

Møde 3. oktober 2016

Møde 7. oktober 2015

Møde 14. september 2011

Møde 14. september 2010

Skovrejsningsplan for Tune

Skovrejsningsplanen for Tune. Planen er vedlagt som bilag i en større udgave i referatet fra 14/9-10.