Skovrejsningsråd for Tune Skov - medlemmer

Greve Kommune

Roskilde Kommune

Vandsamarbejdet Greve

Greve Museum

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftrådet

Danmarks Idræts-Forbund

Østlige Øers Landboforeninger

Tune Lokalråd

Roskilde Lufthavn

Naturstyrelsen – Midtsjælland