Turen starter på Skodsborg Station

Et aktivt udgangspunkt for leg, motion, natur- og kulturoplevelser

Projekttype Friluftsliv
Periode 2014-2019
Samarbejdspartnere Rudersdal Kommune, Naturstyrelsen, DSB og Banedanmark 
Økonomi 12-13 mio. kr.

 

Projektbeskrivelse

Rudersdal Kommune, Naturstyrelsen, DSB og Banedanmark er gået i dialog om at skabe et aktivt udgangspunkt for leg, motion, natur- og kulturoplevelser ved Skodsborg Station. Målet er at gøre denne station ligeså kendt, som Klampenborg og Hareskov station – når familien skal i skoven. Alle muligheder er til stede: en skov, som ligger lige op af stationen, en storslået stationsbygning med tomme lokaler, en natur, som har meget at byde på og som har forbindelse til Dyrehaven, Mølleåen, Ravneholmene, Geel Skov, Rude Skov og nærhed til fine spisesteder og kulturseværdigheder, hvis man er på cykel.

Formålet med de forskellige tiltag, som parterne vil gå i gang med er at skabe rekreative faciliteter på stedet, som gør det oplagt og nemt at starte turen på Skodsborg Station. Nye stiforbindelser direkte fra perron, en skovlegeplads, mere information om skovens seværdigheder og undersøge muligheden for at stationsbygningen kan indgå, som et aktiv er nogle af grundtankerne i projektet.

Nyheder

Projektforløb

Der arbejdes fortsat på udvikling af stationspladsen v. Rudersdal Kommune

Naturstyrelsen arbejder fortsat på at finde finansiering til motionsfaciliteter og naturlegeplads, som er planlagt til at skulle ligge i skoven nær stationspladsen.

Stibro over Bøllemosen etableres for at beskytte mosen. Der opsættes skilte, som formidler om den særlige natur hér.

Der etableres 3 picnicpladser med halvtage og bålpladser i skovbrynet tæt på stationspladsen. På 2 mindre skovsletter ved Bøllemosen sættes også halvtage til picnicbrug. Her findes også bålpladser med grill.

Skovparkeringspladsen nær stationen renoveres og der opsættes information om parforcejagtlandskabet i Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn, som i 2015 blev udnævnt til UNESCO verdensarv.

Der arbejdes på udvikling af stationspladsen og på udvikling af motionsfaciliteter og naturlegeplads nær stationspladsen. Projekterne skal bl.a. finansieres fondsmidler.

Der afholdes Skovens Dag i maj på stationspladsen og i skoven lige omkring. Mange aktører bidrager til at gøre dagen til en spændende event.

Der opsættes informationstavle på stationspladsen ved indgang til skoven.

Projektrammen færdiggøres, der etableres samarbejde med private aktører i lokalområdet, der søges fonde og myndighedstilladelse i forhold til at realisere nye faciliteter til naturleg, motion mv. I oktober måned indvies Kløverstier med 4 afmærkede ruter i Jægersborg Hegn og i Dyrehaven med naturformidling via mobiltelefon, som det første delprojekt.

Kort over projektområdet

Start turen på Skodsborg Station

Fra perronen på Skodsborg Station træder man næsten direkte ud i skoven. Vælger man skovstien nordpå kommer man til Skodsborgs offentlige strand. Få hundrede meter fra stationen ligger Bøllemosen – en sjælden naturperle med hængesæk og bl.a. kødædende planter. 

Går eller cykler man sydpå kommer man til Dyrehavens herligheder og man kan evt. slutte turen med at tage toget hjem fra Klampenborg. På vej mod Dyrehaven passerer man Mølleåen og Rådvad by. Herfra kan man vælge at tage opstrøms langs Mølleåen, til Ravneholmene, Geel Skov og tage toget fra Holte station eller cykle videre til Søllerød Naturpark og Rude Skov. 

Kontakt

Stella Blichfeldt

Projektleder
Naturstyrelsen