Udeliv med korte ben

Projektets formål er at gøre natur, kultur og friluftsliv mere tilgængeligt for børn i Sorø kommune, ved at styrke pædagogernes og lærernes kompetencer indenfor aktivt brug af uderummet, så de bliver bedre kvalificeret til at gennemføre gode udelivsforløb og -aktiviteter.

Gennem et to årigt undervisningsforløb bestående af 20 undervisningsdage vil det pædagogiske personale få konkret viden og inspiration til aktiviteter, viden om brug af udegrej og indførelse i generel udeformidling. Der etableres samarbejde med frivillige og ildsjæle om natur- og friluftsformidlingen.

Ansøger for projektet: Munke Bjergby Naturbørnehus

Kontaktperson: Charlotte Kaae

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i marts 2018

  • Munke Bjergby Naturbørnehuset
  • Kongskilde Friluftsgård Naturcenter
  • Sorø Kommune

Projektets samlede udgifter: 1.401.107 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 170.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 250.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 100