Hareskovene - udeskolerum

Projektet handler om at bygge og etablere et udeskolerum med henblik på at øge interesse og forståelse for natur, miljø og oplevelser i Hareskoven. Uderummet opbygges som bålhytte, hvor ældre elever deltager i byggeprocessen. Intentionen er, at foreninger, skovbørnehaver og spejderorganisationer har mulighed for at benytte uderummet udenfor undervisningstiden.  

 

Ansøger for projektet: Hareskov skole

Kontaktperson: Kjeld Nørgaard

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. august 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Hareskov skole & Syvstjerne skolen - elever, forældre og lærer
  • Praktikanter fra skovskolen
  • Pædagoger fra Gasværket - fritidsklub
  • Statsskovdistriktet

 

Projektets samlede udgifter: 62.600 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 31.300 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 20.000 kr. 

Frivillige arbejdstimer: 200