Udestøttepunkter for natur og fritid ved Hjortøgaard og Flyvestation Værløse

Projektet omhandler etablering af udefaciliteter – infopunkt, undervisningspunkt, bålhytte, cirkulært udendørs undervisningssted samt udarbejdelse af skilte til etablering af et bevægelseslandskab for børn. Målet er at kvalificere oplevelserne i området med undervisning, guidede ture, informative plancher, foldere og spisesteder.

Projektet vil etablere aktiviteter for udeskoler, såsom oprensning af Søndersø, brobygning over vandløb, insektforløb, økosystemer i vand og naturens skatkammer. Derudover indeholder projektet delmål om organisering af temagrupper, udnyttelse af interaktive medier, registrering af naturtyper, samt inddragelse af svagere borgere gennem teamgrupperne eller socialøkonomiske virksomheder f.eks. reparation og udlejning af cykler eller produktion og salg af fuglekasser, sneglefælder o.l..

Ansøger for projektet: Foreningen Naturstøttepunkt Hjortøgaard

Kontaktperson: Ulrick Moos

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. juni 2016

Deltager i partnerskabet:

  •          Forening Naturstøttepunkt Hjortøgaard
  •          Furesø Kommune
  •          Naturplejelaug Laanshøj

Projektets samlede udgifter: 800.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 150.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 300