Udsigtspavillon ved Birksø

Projektet etablerer en overdækket udsigtspavillon med plads til cirka 40 personer ved Birksø i forbindelse med Lille Vildmosecenteret. Herigennem får gæsterne optimale muligheder for at opleve den genskabte sø og dens fugleliv.

Pavillonen vil blive tilpasset terrænet og omgivelserne så den både syner mindst muligt og passer til søbredden. Den kommer til at stå med dele i vandet, så publikum får en oplevelse af at opholde sig på vandoverfladen. Facaden mod søen vil blive opført i glas, som man kan kigge ud af men ikke ind af, for på den måde at forstyrre fuglelivet mindst muligt. På begge sider af bygningen vil der være terrasser, der ikke er overdækket, så fuglelivet på himlen også kan observeres.

Ansøger for projektet: Aalborg Kommune

Kontaktperson: Anne-Lise Fruelund

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. juni 2016

  •          Aalborg kommune
  •          Vildmoseforeningen
  •          Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland
  •          Lille Vildmosecentret
  •          Aage V. Jensen Naturfond

Projektets samlede udgifter: 800.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.200