Kongenshus Hede - udsigtstårn

Formålet med projektet er at etablere et udkigstårn med integreret elevatorlift, så kørestolsbrugere og gangbesværede kan benytte faciliteterne ved Kongenshus Hede. Samtidig opgraderes de nuværende toiletfaciliteter, herunder handicaptoilettet.

Desuden etableres borde og bænkesæt, og der opsættes informationstavler omkring trappeløbet til udkigsplateauet og under halvtaget. 

UPDATE: Projektet er færdigt.

 

Ansøger for projektet: Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere

Kontaktperson: Birte Nedergaard

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juli 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere
  • Viborg Kommune 

Projektets samlede udgifter: 3.643.266 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 300.000 kr.