Kærgårds- og Vallengårdsmosen - udsigtstårn

Projektet vil forbedre lokales og turisters muligheder for naturoplevelser samt forståelsen for naturpleje. Projektet består af tre dele; udsigtstårnet ved Kærgård, informationstavler og informationsfolder.

Opførelsen af udsigtstårn ved Kærgård vil gøre det muligt at observere mosen og dens fugle- og dyreliv, samt give udsigt op gennem Bornholms længste sprækkedal.

Informationsfolderne om cykel- og vandrerute vil føre besøgende rundt i Almindingens og Plantagernes otte udsigtstårne, og dermed give en sammenhængende formidling af skoven og vådområderne, som tårnene er placeret ved. Folderen bliver digital, så man via smartphone kan hente relevante informationer undervejs.  

 

Ansøger for projektet: Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm

Kontaktperson: Carsten Andersen  

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 30. juni 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Bornholms Regionskommune
  • Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm
  • Friluftsrådet på Bornholm
  • Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm

 

Projektets samlede udgifter: 141.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 20.000 kr.  

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 70.500 kr.

Frivillige arbejdstimer: 70