Høgdal - et lærings-, erindrings- og oplevelsessted

Høgdal skal over en to års periode udvikles til et naturnært og kulturhistorisk oplevelsessted, hvor gæsterne under besøget tages tilbage til den førindustrielle tid. Høgdal, som er en gård fra den tid, har et meget autentisk gårdmiljø, som vil skabe rammen for de besøgende gæster.

Her vil være mulighed for, via alle sanser, gennem gøremål og fortællinger, at få kendskab til og en forståelse for datidens liv.

Projektet skal sikre, at de 54 ha naturarealer, som omgiver gården, plejes, så de unikke arealer med den store biodiversitet bibeholdes. Desuden skal der renoveres på gården, og der skal etableres en parkeringsplads.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

colourbox

Ansøger for projektet: Den selvejende institution Høgdal

Kontaktperson: Keld Dalsgaard Larsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i maj 2015.

Deltagere i partnerskabet:

  • Den selvejende institution Høgdal
  • Naturstyrelsen Søhøjlandet
  • Aktivitetstilbuddene ved søerne
  • Foreningen Høgdals Venner

Projektets samlede udgifter: 1.350.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 7.122