Høgdal - et lærings-, erindrings- og oplevelsessted

Høgdal skal over en to års periode udvikles til et naturnært og kulturhistorisk oplevelsessted, hvor gæsterne under besøget tages tilbage til den førindustrielle tid. Høgdal som er en gård fra den tid har et meget autentisk gårdmiljø som vil skabe rmmen for de besøgende gæster.

Her vil være mulighed for, via alle sanser, gennem gøremål og fortællinger, at få kendskab til og en forståelse for datidens liv.

Projektet her skal sikre at de 54 ha naturarealer som omgiver gården plejes, så de unikke arealer med den store biodiversitet bibeholdes. Desuden skal der renoveres på gården og der skal etableres en parkeringsplads.

colourbox

Ansøger for projektet: Den selvejende institution Høgdal

Kontaktperson:Keld Dalsgaard Larsen

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest 20. februar 2014.

Deltagere i partnerskabet:

-Den selvejende institution Høgdal

- Naturstyrelsen Søhøjlandet

- Aktivitetstilbuddene ved søerne

- Foreningen Høgdals Venner

Projektets samlede udgifter: 1.175.840 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.500