Ultvedsøerne, Tylstrup - aktivitetsområde

Projektets visioner er at tiltrække flere brugere til Ultvedsøerne, motivere til motion og naturoplevelser, samt øge tilgængeligheden for handicappede, børn og ældre. Stiforløb og beplantning i området omlægges for at mindske støj og gøre stierne mere tilgængelige.

Der etableres et aktivitetsområde med forhindringsbaner, udendørsfitness, borde-bænke sæt samt oplevelsesbro i søen. Desuden etableres et opholds- og overnatningsområde med madpakkehytte, muldtoilet, grejbank, shelterplads og tilhørende bålplads.   

UPDATE: Projektet er afsluttet. Besøgstallet i området er steget, og stort set alle de nye faciliteter bruges dagligt - motionister løber rundt om søerne og bruger fitnessredskaberne, børn leger på tarzanbanen og oplevelsesbroerne og unge som gamle bruger bålhytten til hygge, fødselsdage og familiesammenkomster. Nedenfor ses billeder af den nyetablerede bålhytte og tarzanbane.

 

Ansøger for projektet: Tylstrup Samråd

Kontaktperson: Thomas J. Petersen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i november 2018

Deltager i partnerskabet:

  • Foreninger under Tylstrup Samråd
  • Aalborg Kommune - Forvaltning for sundhed og bæredygtig udvikling 

Projektets samlede udgifter: 1.479.890 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 397.100 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 150.000 kr. 

Frivillige arbejdstimer: 119,5