Ultvedsøerne, Tylstrup - aktivitetsområde

Projektets visioner er at tiltrække flere brugere til Ultvedsøerne, motivere motion og naturoplevelser, samt øge tilgængeligheden for handicappede, børn og ældre. Stiforløb og beplantning i området omlægges for at mindske støj og gøre stierne mere tilgængelige.

Der etableres et aktivitetsområde med forhindringsbaner, udendørsfitness, borde-bænke sæt samt oplevelsesbro i søen. Desuden etableres et opholds- og overnatningsområde med madpakkehytte, multtoilet, grejbank, shelterplads og tilhørende bålplads.   

Ansøger for projektet: Tylstrup Samråd

Kontaktperson: Thomas J. Petersen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. februar 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Foreninger under Tylstrup Samråd
  • Aalborg Kommune - Forvaltning for sundhed og bæredygtig udvikling 

Projektets samlede udgifter: 1.572.100 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 397.100 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 100.000 kr. 

Frivillige arbejdstimer: 200