Søholm og Boholm - unge med handicap, leg og bevægelse i naturen

Projektets formål er primært at skabe bedre muligheder for, at de unge på bostederne Søholm og Boholm og andre unge i lokalområdet, kan bruge naturen aktivt. Det er hensigten gennem de forskellige aktiviteter at fremme de unges medejerskab for naturen og øge deres kendskab til dyr, planter, landbrug og skovbrug. Formålet er også at øge de unges motivation og indlæringsevne gennem fysiske aktiviteter og friluftsliv.

Der etableres blandt andet:

  • Motionssti med naturredskaber
  • Bålhytte

Der arrangeres:

  • SummerCamp med fokus på primitiv madlavning, ridning, hestevognskørsel mm.
  • Stævner i sejllads. Der anskaffes 2 enkelt-kajakker og 1 dobbelt-kajak. Der undervises i sikkerhed til søs.
  • Motionsløb. Træningsforløb tilbydes.
  • Mountain-bikes til træning i skoven.
  • Dykkeruddannelse for sent udviklede/unge med særlige behov og andre handicappede

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Dykkeruddanelse. Foto: Søholm

Motionssti med naturredskaber. Foto: Søholm

 

Ansøger for projektet: Aktivitetsstedet Søholm

Kontaktperson: Søren Olsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 16. december 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Bostedet Søholm
  • Opholdsstedet Boholm

Projektets samlede udgifter: 1.476.233 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 264.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 150.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 2.260