• Urørt skov

     

Som en del af indsatsen for biodiversitet udlægges mere urørt skov på Naturstyrelsen arealer.

I de kommende år udlægges på statens arealer op mod 75.000 ha urørt skov helt uden kommerciel træfældning. Det sker som supplement til de hensyn til biodiversitet, som løbende tages i den øvrige del af statens skove i forbindelse med naturnær skovdrift.

Læs mere om urørt skov

Igangværende projekter